Năm 2021 dịch bệnh phức tạp nhà nước tiếp tục gia hạn nộp thuế

Năm 2021 dịch bệnh phức tạp nhà nước tiếp tục gia hạn nộp thuế

10/05/2021 0 Đỗ Hà 104
4 phút, 0 giây để đọc.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (Nghị định số 52) kéo dài thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đến năm 2021. Theo gia hạn, thời hạn là 3 đến 8 tháng đối với mỗi loại thuế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2021. Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn này là cần thiết để các công ty và cá nhân có thêm nguồn lực tài chính để duy trì và phục hồi sản xuất. Đồng thời sẽ giúp đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021. Do thời gian nộp thuế kéo dài, người nộp thuế phải nộp ngân sách trước năm 2021. Nên thu ngân sách năm 2021 không giảm.

Thủ tục gia hạn nộp thuế

Thủ tục gia hạn nộp thuế cũng như xin gia hạn thuế năm 2021 được nhà nước quy định như sau:

Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế đủ điều kiện gia hạn. Thì có văn bản đề nghị cơ quan thuế hoãn nộp. Tất cả các loại thuế, tiền thuê đất và các loại thuế khác đều được gia hạn nộp. Đồng thời theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nếu không nộp thuế và tiền thuê đất cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng thì hạn chót là ngày 30 tháng 7 năm 2021. Cơ quan thuế vẫn sẽ gia hạn thuế và tiền thuê đất trong thời gian này. Phần mở rộng đã được chấp thuận trước khi gửi yêu cầu gia hạn bằng văn bản.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế sẽ có trách nhiệm gửi thông tin. Khi gia hạn thuế người nộp phải nộp đủ số tiền thuế đã quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Do dịch bệnh phức tạp kinh tế khó khăn nhà nước tiếp tục gia hạn thuế

Lần thứ ba Chính phủ quyết định nới thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức gặp khó khăn vì dịch bệnh. Nghị định về tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký, ban hành. Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng sẽ được gia hạn 5 tháng. Số thuế phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3-8/2021. Nếu doanh nghiệp kê khai sắc thuế này theo quý. Sẽ được gia hạn với số thuế phát sinh trong quý I, II.

Tạm hoãn thu thuế

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thuế giá trị gia tăng trong tháng 7 thì được gia hạn 4 tháng. Phát sinh thuế trong tháng 8, được gia hạn thêm 3 tháng. Theo ước tính trước đó của Bộ Tài chính, ngân sách sẽ giảm thu khoảng 68.800 tỷ đồng trong các tháng gia hạn sắc thuế này. Nhưng không ảnh hưởng tới cân đối ngân sách. Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ gia hạn 3 tháng với thời hạn nộp thuế tạm nộp của quý I, II. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Số thuế được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Quy định gia hạn thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác

Ngoài ra, hộ kinh doanh, cá nhân trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, dệt, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng, vận tải, dịch vụ kho bãi, du lịch… Cũng sẽ được nới thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Thuế thu nhập doanh nghiệp đến 31/12/2021. Khoảng 1.300 tỷ đồng là số thuế các đối tượng này được gia hạn. Với tiền thuê đất, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc các lĩnh vực ưu tiên. Sẽ được gia hạn số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021. Thời hạn gia hạn là 6 tháng, tính từ 31/5/2021. Số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Ảnh hưởng bởi dịnh bệnh

Đây là lần thứ ba Chính phủ đưa ra chính sách giãn, hoãn thời gian nộp thuế (giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất…). Cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân thuộc các lĩnh vực ưu tiên bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế lần này là gần 115.000 tỷ đồng. Số thu ngân sách năm 2021 không giảm do chính sách lần này chỉ là gia hạn thời gian nộp thuế. Người nộp thuế vẫn hoàn thành nghĩa vụ vào cuối năm 2021.

Nguồn: vnexpress.net