Quý 2 lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng mạnh

Quý 2 lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng mạnh

10/05/2021 0 Trịnh Huyền 523
5 phút, 6 giây để đọc.

Theo phân tích thị trường những năm gần đây, số lượng trái phiếu của doanh nghiệp sẽ tăng mạnh trong quý 2/2021

Trong quý 2, các doanh nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh năm, đồng thời đó là các doanh nghiệp sẽ lựa chọn các hình thức phát hành ra công chúng. Đặc biệt là với các doanh nghiệp mới niêm yết. Theo đánh giá, với các doanh nghiệp bất động sản có thể tổ chức phát hành lớn nhất, đồng thời lãi suất phát hành có thể tăng lên. Cùng với đó là sự biến động của thị trường vào cuối quý.

Số lượng phát hành trái phiếu sẽ gia tăng

Trong hai năm gần đây, số lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp của quý 2/2021 đều tăng 111-160% so với quý 1. Mặt khác, quý 1 là quý thấp điểm phát hành trái phiếu trong năm. Do có Tết Nguyên đán và là giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh; kế hoạch tài chính của các doanh nghiệp. Điều đó làm cho SSI Research kỳ vọng lượng phát hành quý 2/2021. Điều này có thấy nhiều khả năng sẽ tiếp tục cao hơn quý 1/2021.

Dưới đây là cơ cấu phát hành TPDN trong quý 1 vừa qua. Qua đây đã phát hành được 37.4 ngàn tỷ đồng. Trong đó bất động sản chiếm đông đảo với tỷ lệ 61.9%. Đối với các doanh nghiệp đã niêm yết, việc chuyển từ hình thức phát hành riêng lẻ sang phát hành công chúng sẽ không quá khó khăn. Từ đó, thị trường càng kỳ vọng nhiều hơn với số lượng trái phiếu được phát hành trong quý 2 tới đây.

Một số doanh nghiệp cũng đã và đang tiến hành phát hành trái phiếu quốc tế. Đặc biệt như: Vingroup (HOSE: VIC) đã phát hành thành công 500 triệu USD trái phiếu niêm yết. Đồng thời giao dịch tại SGD chứng khoán Singapore vào ngày 13/04/2021. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHB) dự kiến phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đợt phát hành này chia làm 2 đợt (300 triệu USD kỳ hạn 3-5 năm và 200 triệu USD trái phiếu tăng vốn cấp 2).

Số lượng phát hành trái phiếu sẽ gia tăng

Lãi suất phát hàng có thể tăng?

Doanh nghiệp bất động sản là tổ chức phát hành trái phiếu lớn nhất, lãi suất phát hành có thể tăng lên. Tính đến cuối quý 1/2021, tín dụng bất động sản đạt 1.85 triệu tỷ đồng. Tăng 3% so với cuối năm 2020 và cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành (2.93%).

SSI Research đánh giá bất động sản và chứng khoán là những ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nên về khoản tín dụng sẽ càng được kiểm soát chặt chẽ bởi NHNN. Vì vậy, việc huy động vốn qua kênh trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản vẫn khá cao. Đặc biệt là các doanh nghiệp hạn chế về tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Về lãi suất trái phiếu bất động sản, SSI Research cho rằng lãi suất của nhóm này sẽ tăng. Đây sẽ hấp dẫn hơn so với các nhóm trái phiếu khác. Tuy nhiên nhà đầu tư nên hết sức thận trọng vì thị trường bất động sản đang khá nóng. Đồng thời, lượng trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phiếu cũng đang tăng lên sẽ gia tăng rủi ro cho nhà đầu tư. Như trong quý 1/2021, một nửa trái phiếu phát hành là không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phiếu.

Thị trường thứ cấp có thể có biến động

SSI cho rằng lãi suất tiền gửi vẫn sẽ ổn định trong quý 2. Nhưng sẽ tăng trong nửa sau của năm 2021. Với các nhà đầu tư trái phiếu dài hạn; mức tăng từ 30-50 điểm cơ bản của lãi suất tiền gửi có thể không ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, do chênh lệch lãi suất giữa đầu tư tiền gửi và trái phiếu vẫn khá cao.

Tuy nhiên, với các nhà đầu tư trái phiếu ngắn hạn (thời hạn nắm giữ kỳ vọng dưới 1 năm); lãi suất tiền gửi biến động sẽ ảnh hưởng khá mạnh đến giá trái phiếu do lãi suất chiết khấu để tính giá bán trên thị trường thứ cấp sẽ biến động theo. Đồng thời trái phiếu có kỳ hạn càng dài thì càng biến động lớn. Bởi vậy, SSI khuyến nghị các nhà đầu tư xem xét phân bổ danh mục tài sản đầu tư, kỳ hạn đầu tư cho phù hợp.

Lãi suất trái phiếu bất động sản có thể nhích tăng và sẽ hấp dẫn hơn so với các nhóm trái phiếu khác. Nhưng nhà đầu tư nên thận trọng vì thị trường bất động sản đang khá nóng. Bên cạnh đó, lượng trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phiếu. Điều này cũng đang tăng lên sẽ gia tăng rủi ro cho nhà đầu tư.

Thị trường thứ cấp có thể có biến động

Lãi suất tiền gửi ổn định

SSI nhận định thị trường trái phiếu thứ cấp có thể có biến động nhất định vào cuối quý 2. Mặt bằng lãi suất tiền gửi sẽ vẫn ổn định trong quý 2. Tuy nhiên, sẽ nhích tăng trong nửa sau của năm 2021.

Với các nhà đầu tư trái phiếu dài hạn, mức tăng từ 30-50bps (điểm cơ bản) của lãi suất tiền gửi có thể không ảnh hưởng đáng kể do chênh lệch lãi suất giữa đầu tư tiền gửi và trái phiếu vẫn khá cao.

Tuy nhiên, với các nhà đầu tư trái phiếu ngắn hạn, thời hạn nắm giữ kỳ vọng dưới 1 năm, lãi suất tiền gửi biến động sẽ ảnh hưởng khá mạnh đến giá trái phiếu do lãi suất chiết khấu để tính giá bán trên thị trường thứ cấp sẽ biến động theo.

Nguồn: Vietstock.vn